Citate de Anton Pann despre Foame

1 citat de Anton Pann despre foame

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848