Citate de Anton Pann despre Sfat

2 citate de Anton Pann despre sfat

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848