Citate de Dimitrie Bolintineanu despre Dorință

1 citat de Dimitrie Bolintineanu despre dorință

Dimitrie Bolintineanu Poet român