Baladă dă vambăDulce palădă vântoriu, nu mai sânt,...

Citat de Valeriu Armeanu despre poezie, flori, boală, umbră, apă, lume

Baladă dă vambă

Dulce pală
dă vântoriu,
nu mai sânt, Doamne
vigoriu
să iau lumea
pă cosoriu,
să mai pun
dă un omoriu
şi să trăiesc
ca prigoriu
doar cu apă
şi cicoriu
la umbră
dă foişoriu.
Cât am dat-o
pă ciordeală,
pă ciordeală
şi mangleală,
am băgat
gealaţii-n boală,
boarfele la-nghesuială,
pungaşii la babardeală
şi gherţoii la ciordeală.
Harhale mai dă buleaică,
coţofană şi hazaică,
jarpale pă la mijaică,
zorbalâc dă balalaică,
cocarde pă parpale,
nastrapulea s-o bule
dă trei ori,
dă patru ori,
ca iapa la năprăori,
să-i miroasă creţu flori
şi pipoaşca murători
să o ia la zavaidoace,
zavaidoace, papanoage,
cu caraba pă la floace,
la putoare dă bişboace,
că e nărăvit la cioace
şi la fâsnă dă huidoace.

***

Jangalâc dă jarcalos,
nu te mai da, mo bengos,
handralâu dă janghinos,
janghinos şi puchinos
nacafău dă mangalos,
başapârţu tău zgondos,
zumbălai dă handralos,
cu toate
m-am dat în stambă
şi n-am iertat
nici o babă,
nici o babă,
nici o vambă,
pe toate
le-am grumăjit,
pe toate
le-am cotârcit
şi le-am luat
la morâncit,
le-am vierât,
le-am beşondrit
şi de-al dracu
le-am smintit,
doar una
m-a dovedit,
haoleo, ce rapandulă,
papacioc dă caţaulă,
m-ai făcut dă tartahulă,
să ajung dă caraulă,
hârdai, mo, hulă pă mulă,
băsălâc dă mandraulă,
muhaia ca o giohilă
şi bengos ca sarsailă.

Valeriu Armeanu
Citat de Valeriu Armeanu despre poezie, flori, boală, umbră, apă, lume.

Hoţii de Fulgere, Editura MJM Craiova, 2012

Valeriu Armeanu

Valeriu Armeanu 1946 Poet

Perioada de viaţă: 1946
Evaluați acest citat:
Generează un alt cod=