Poezii de Mihai Eminescu despre Actori

1 poezie de Mihai Eminescu despre actori

Mihai Eminescu Cel mai mare poet roman si unul din marii poeti universali

Scrisoarea IV

Stă castelul singuratic, oglindindu-se în lacuri,
Iar în fundul apei clare doarme umbra lui de veacuri;
Se înalță în tăcere dintre rariștea de brazi,
Dînd atîta întunerec rotitorului talaz.
Prin ferestrele arcate, după geamuri, tremur numa...

Mihai EminescuPoezie de Mihai Eminescu despre actori