Samson (se aud bătăile unui ceas public. ) Auzi? Se bate...

Replică de Valeriu Butulescu

Samson (se aud bătăile unui ceas public. ) Auzi? Se bate miezul nopţii în clopotul de-aramă! (Tare. ) Trifoane! Îmbracă-te! Plecăm imediat în Moldova de Nord. (Profetic. ) Voi descăleca la Ipoteşti, unde voi ctitori o mină!

Trifon: Acolo, excelenţă, nu există bogăţii subterane...

Samson: Şi ce dacă nu există! Atâtea mine prosperă la noi, fără să aibă resurse minerale! Am hotărât! Voi ctitori, în judeţul Botoşani, o mină de aer! Un Voroneţ al adâncului... Cu aer albastru, albastru ca Marea Neagră. Asemenea marelui Ştefan cel Mare, voi zidi câte o mină, după fiecare bătălie câştigată cu forţele de ordine. Pohta ce-am pohtit!

Trifon (nedumerit): Poftim?

Samson: Nu pot tolera nepăsarea autorităţilor faţă de Luceafărul poeziei. Mina Botoşani să fie afiliată la megaconfederaţia sindicală! Am zis!

Valeriu Butulescu
Replică de Valeriu Butulescu.

Samson (Valea din Deal)

Valeriu Butulescu

Valeriu Butulescu 1953 Poet, dramaturg si om politic roman

Perioada de viaţă: 1953
Evaluați acest citat:
Generează un alt cod=