Descântec de deochi: A plecat cutare pe cale, Pă cărare,...

Descântec de deochi:

A plecat cutare pe cale,
Pă cărare,
Pân' la 99 de cruci în cale,
S-a-ntâlnit cu dăoachetorii,
Cu dăoachetoarilii,
Cu strigoi,
Cu strigoaice,
Cu moroi,
Cu moroaice;
S-a-ntâlnit cu ele-n cale,
Fața i-a dăochiat,
Inima i-a mâncat,
Sângili i-a turburat,
Oasili i-au încleștat.
Cutare s-a olicăit,
S-a văietat;
Maica Sfântă Marie dân cer l-a auzit,
La cutare-a coborât,
Dă mâna dreaptă l-a luat,
În sus l-a ridicat,
L-a scuturat,
L-a vindecat,
Dă dăocheturi l-a curățat,
Dă durori,
Dă fiori
L-a curățat,
Nici p-aia nu l-a lăsat,
La mine, Măria dăscântătoarea, l-a mânat,
Eu, Măria dăscântătoarea, meșteră eram,
Cu limba descântam,
Cu mătura măturam,
cutare vindecam
Dă dăocheturi,
Dă mâncături,
Dă inimă și dă ficați,
Că dăochetorii,
Strigoii,
Strigoaicili,
Muroii,
Muroaicili,
Dăochetorii,
Dăochetoarili,
Vânturili,
Vârtejurili,
Zmeii,
Zmeoaicili,
Zburătorii,
Zburăturoaicili,
Care s-o fi mirat dă cutare,
Să nu să mire dă cutare
Și să-l mănânce dă inimă și dă ficaț'.
Și să să mire de bou breaz,
Bârlobreaz,
Care umblă noaptea pân sat,
Dă patru picere-mpiedicat,
Fugind,
Împungând,
Duduind,
Dân coadă apărând.
Strigoii,
Strigoaicili,
Muroii,
Muroaicili,
Dăochetorii,
Dăochetoarili,
Mirătorii,
Mirătoarili,
Gonindu-le,
Duduindu-le,
Cu mâncăturile dă inimă și dă ficați,
Cu durorili,
Cu fiorili,
Dî la cutare,
Dân carne,
Dân piele,
Dî la cutare să pieie.
Cutare să rămâie curat,
Luminat,
Ca Maica Domnului dân cer cum l-a lăsat.
Ca steaua-n cer,
Ca roua-n câmp,
Ca strugurili-n vie,
Leacu' de la mine să-i fie.
Leac dî la mâna mea
Și dî la Maica Precista.

Se descântă de trei ori cu pai de mătură în apă. Se stropește cu apa și bea. Descântecul e valabil și pentru vite.
29 aug. 1957, Inf. Maria Stîngă, țărancă, 50 ani Sat Rădești, com. Oporelu, jud. Olt

Vrăji și descântece Româneşti


Evaluați acestă postare:
Generează un alt cod=