Maxime on teme

31 teme


Folclorul zilei

Se hrăneşte o armată timp de o mie de zile; se foloseşte soldatul doar un moment.

Proverbe și zicători Indochinezeşti despre timp, zi

Azi joacă naşul la mine, mâine la tine.

Proverbe și zicători Româneşti

Dupa vorbă cunoşti pe om.

Proverbe și zicători Italiene

Calul râios găseşte copacul scorţos.

Proverbe și zicători Româneşti

Ultimele folclor

Fii tu însuți, dar dacă ești prost, nu insista!

Maxime Româneşti despre prostie, sfat

Câte flori sunt pe pământ, toate se duc în mormânt.

Proverbe și zicători

Cu şchiopii în loc de şezi, te înveţi să şchiopătezi.

Proverbe și zicători

Bufniţa îi spune vrabiei că are capul mare.

Proverbe și zicători Ungureşti