Proverbe și zicători despre Patrie

6 proverbe și zicători despre patrie

Niciun prooroc nu se cinsteste in patria sa.

Proverbe și zicători Româneşti despre patrie

Apără-ţi patria aşa cum vulturul îşi apără cuibul.

Proverbe și zicători Albaneze despre patrie

Omul fără patrie este ca privighetoarea fără grădină.

Proverbe și zicători Persane despre patrie

Trei lucruri nu se pot uita în lumea aceasta: patria, prietenia şi prima iubire.

Proverbe și zicători Italiene despre patrie

Niciun proroc nu se cinsteşte în patria sa.

Proverbe și zicători Româneşti despre patrie

Cine patria nu-şi iubeşte, duşmanul ei se numeşte.

Proverbe și zicători Româneşti despre patrie