Poezii de Constantin Obadă despre Suflet

75 poezii de Constantin Obadă despre suflet

Constantin Obadă Poet și actor român

De-oi muri...

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

De-oi muri prieteni nu cătați prin pagini,
Răsfățatu-mi suflet roind dulci imagini,
Ci-n devălmășia codrului vieții,
Unde curg torente unde-s șoimi poeții!

De-oi muri prieteni nu cătați cu sila,
Rudă că-s cu alții cum vă este mila,...

18 mai 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Schimbare! (II)

Caiet - Poezii - Laborator - 1969

Când arșițe ard fața și sufletul nădufuri,
Când nu adie-n vânturi nici frunze și nici stufuri,
Când de pe mări nu urcă spre-nălțimi o boare,
Și peste neam polul din sare iscă soare,
E-o stare ce iese din vechile tipare,
Căci tot ce-i...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Izvorul lui !

Caiet - Constantin Delaozana

Din sudori, și din tăciuni,
Brațe tari, iscă minuni,
Suflete, ca roua dimineții,
Ape limpezi, susură vieții!

Ca și lanțul carpatin,
Comori, Partidul are,
Izvorul lui ne e destin,
Noi, curgem fluvii, către mare!

Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Izvorul lui !

Caiet Nr. 1 - Poezii 1967

Din sudori..., și din tăciuni,
Brațe tari, iscă minuni,
Suflete..., ca roua dimineții,
Ape limpezi, susură vieții!

Ca și lanțul carpatin,
Comori..., Partidul are,
Izvorul lui..., ne e destin,
Noi..., curgem fluvii, către mare!

1967
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Sună..., suflet !

Caiet Nr. 1 - Poezii 1967

Sună, suflet de lumină,
Orga ta, de cântece și dor,
Sună, cât mai sună plină,
Lira ta, rapsod nemuritor.

Cântă, vremile cu soare,
Apele, în ritm de simfonii,
Omului, fii înălțare,
Gând isteț, și zbor, spre galaxii.

1967
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Testament !

Caiet Nr. 1 - Poezii 1967

Eu, voi muri..., poate chiar mâine,
În zori de zi, sau, înspre seară,
Dar..., las acelor, după mine,
Eterna dragoste..., de țară.

Eu, voi muri..., poate chiar mâine,
În spasme lungi, sau, într-o clipă,
Dar..., las durerea, care...

1967
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Eu port, în suflet!

Caiet Nr. 2 - Poezii 1968

Eu port, în suflet, o fântână,
Dintr-o eternă primăvară,
Conturul ei umbros adună,
Strămoșii, la un sfat de țară.

Eu port, în suflet, o fântână,
Dintr-o freatică poveste,
Cu stihurile de la stână,
Și tril de buciume, pe creste....

1968
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Corăbii fulgerate !

Caiet Nr. 2 - Poezii 1968

Mări de suflete-n furtună,
Nostalgii, de țări adună,
Mii de doruri înspumate,
Duc, corăbii fulgerate.

Din cupola de cerneală,
Nici o stea, în nici o cală,
Noaptea urlă, hăituită,
De o vreme iezuită.

În vâltoarea, fără...

1968
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Din mii de nopți...

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

În dorul vremii, am săpat,
Să crească, floarea răzvrătirii,
Parfumul ei, înmiresmat,
Să lege suflete, iubirii.

Din mii de nopți, am strâns lumini,
Să leg, cu noi apoteoze,
Vieții, vise de grădini,
Iar morții, cântece, mai roze.

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Când... , soare dogorește...

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Când..., soare dogorește, în suflete necazuri,
Când..., nu adie vântul, nici puful unor iazuri,
Când..., din noianul mării, nu iscă-n zări, o boare,
Când..., toate, nu-s scăldate, decât de ploi de soare,
Atunci, se naște-o stare, ce sparge...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Un suflet trist !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Un suflet trist, de potârniche,
Răpusă, de un om nebun,
Mai bate încă, din aripe,
Când, toate, i se suprapun.

O clipă-n gestul lui nevolnic,
Când, o apucă radios,
Mai vede, puiul, nestatornic,
Zburdalnic și gălăgios.

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Eu..., nu-s decât un suflet !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Eu..., nu-s decât un suflet,
Rătăcitor, prin stele,
O strajă, ce nu preget,
Din cale, vremii mele.

Eu..., nu-s decât un suflet,
O stingere-n văpaie,
Ce nu s-ar vrea, nici urlet,
Nici strigăt de bătaie.

Eu..., nu-s decât un...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Unde stați ?

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Unde stați, raze de lună?
În ce tainiți, v-ați ascuns?
Haideți iureș de furtună,
Negurei, de nepătruns.

Unde stați, raze de soare?
În ce nori, vă oglindiți?
Năvăliți, aprinse-n zare,
Zări de lumi, să limpeziți.

Unde stați,...

Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Steaua norocului meu!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Steaua norocului meu,
Stăruie-n necaz mereu,
Cine-o soarbe din fântâni,
Plânge luni și săptămâni,
Cine-o soarbe din priviri,
Nu s-apuce de iubiri,
Cine-o pune la condei,
Are parte de mișei,
Cine-o pune la actori,
Moare-n an de...

22 ian 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Din suflete...

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Din suflete curg chihlimbare,
Sporind cu doruri vii natura,
Cum elixire din umbrare,
Setoase umplu-n gol măsura!

Din suflete fără conture,
Credinței zugrăvind altare,
Va crește poate-acea pădure,
Nuntind speranțelor cântare!

14 mar 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Destinde bolta...

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Destinde bolta om destoinic,
Cu albăstrimi din tulburări,
Și iscă-n tot ce-i nestatornic,
Esența marii cugetări!

Căci fulgerând catapeteasma,
Cu suflete de oamneni buni,
Tu picuri veacului agheazma,
Ce din iubire o aduni!

13 apr 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Alt soare!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Atâtea gânduri stau să vie,
Din lumea încă ne-ntrupată,
De parcă marea tragedie,
N-am fi jucat-o niciodată!

Eu o ascult cum înfioară,
Aceiași sfântă desfătare,
Până lumina ei stelară,
Aprinde-n suflete alt soare!

31 mai 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Tânăr urci...

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Tânăr urci vioi pe scara vieții,
Dezlegând gândirii noi șarade,
Suflet necuprins cum sunt poeții,
Iști din clipe veșnice balade!

Când te bat urgii mereu din urmă,
Decâderea urcă înălțării,
Rareori o patimă mai curmă,
Timpul tău...

18 mai 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Flori plăpânde!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Adormit subtil de gânduri,
Văd o lume neștiută,
Pe când sufletul afară,
Pe o bancă de aseară,
Cu alt suflet care-l știe,
Logodindu-se în taină,
Sorb imensități tăcerii!
Miezul nopții cerne stele,
Peste creștete bălaie,
Până-n...

08 iun 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet

Frescă !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

Frumoasă ești, domniță,
Ce mândră-n tonuri vii!
Mi-ai fi în veci dorință,
De-ai fi, cu ochii vii!

Eu plâng, vibrând simțirea,
Acelor mâini ce-au tras,
Nestinsa lor culoare,
Ce-n suflet, mi-au rămas!

1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suflet