Poezii de Vasile Alecsandri despre Fapte

1 poezie de Vasile Alecsandri despre fapte

Vasile Alecsandri Poet, dramaturg, folclorist, om politic, ministru, diplomat, academician roman, creator al teatrului

Cuza Vodă

Văzutu-te-am în pace suind scara mărirei
Şi-n pace luănd calea augusta-a nemurirei,
O! scump amic, domn mare, o! nume cu splendoare
Sadit pe miriade de libere ogoare!

O clipă apărut-ai în planul veciniciei
Şi vecinice mari fapte...

Vasile AlecsandriPoezie de Vasile Alecsandri despre fapte