Colinde, pagina 14

373 colinde

Sculați-vă gazde mari În sara de Crăciun

Sculați-vă gazde mari
În sara de Crăciun
Sculați voi români plugari
În sara de Crăciun

Că vă vin colindători
În sara de Crăciun
Noaptea pă la cântători
În sara de Crăciun.

Colindăm, colindăm iarna
Pe la uși, pe la ferești...

Colinde

Bună vremi, bună sară Gazdă bună, gazdă mare

Bună vremi, bună sară
Gazdă bună, gazdă mare
Am vinit cu vorbi buni
După datini străbuni.

Prin nămeți și ger
Cu papuci de cier
Cu toc oțelit
Am venit
Să facem urare
Pentru fiecare
Viață peste ani
La mulți ani!

Să vă fie casa...

Colinde

Sub poalele cerului Sub aripa norului...

Sub poalele cerului
Sub aripa norului,
Este-un leagăn de mătase
Împletit în viţe şase.

Dar în leagăn cine-mi sta?
Sta Maria Fecioara.
Cu codiţa pe spinare
Şi coase la beţişoare.

Stă Maria cu Iisus
Şi priveşte la Apus....

Colinde

Vine marea cât de mare

Dar de mare țărmuri n-are
Asta-i sara de Crăciun.

Dar de lină țărmuri mână
Dar de tot cine-o adună
Asta-i sara de Crăciun.

O adună un bour sur
Cu cornile de taur
Asta-i sara de Crăciun.

Da-n coarne ce...

Colinde

Colo-n sus pe vremea ceea, În frumoasa Galileia...

Colo-n sus pe vremea ceea,
În frumoasa Galileia,
O Fecioară vieţuia
Ce Maria se numea.

Nazaret era oraşul
Unde ea-şi avea lăcaşul;
Într-o zi Maria sta
Singură şi se ruga.

Când de-odată ce văzuse?
Casa toată se umpluse,
De-o...

Colinde

Tu ești lumina cea sfântă, Precista blagoslovita...

Tu ești lumina cea sfântă
Precista blagoslovită
Că ai născut pre Fiul Sfânt
Oamenilor pre pământu’.

Tu ești cinstea îngerească
Și slava apostolească
Biruința sihastrească
Nădejdea calugarescă.

Tu ești izvor de viață
Ada bine cu...

Colinde

Pogorât-a pogorât, Dumnezeu cu Petru Sfânt, Florile-s d’albe

Pogorât-a pogorât,
Dumnezeu cu Petru Sfânt,
Florile-s d’albe,
Pogorât-au toţi să vază
Ce fac domnii cu iobagii
Şi avuţii cu săracii
Florile’s dalbe
Luară se duseră
Ajunse, văzuseră
Florile’s dalbe
În mijlocul satului
La casa bogatului...

Colinde

Cerul de stele ’nflorit, Este azi împodobit...

Cerul de stele ’nflorit
Este azi împodobit
Între care se arată
Steaua de mult aşteptată,
Steaua, care ne vesteşte,
Că Isus se naşte ’n iesle,
În iesle dobitoceşti,
În cântece îngerești,
Din Fecioară Prea curată
De îngeri încungiurată....

Colinde

Pleacă-mi Ana prin grădină, Cunună de Vineţele...

Pleacă-mi Ana prin grădină
Cunună de Vineţele,

Prin grădină la fântână
Cunună de Vineţele,

Cu cişmele tropoind
Cunună de Vineţele,

Cu cerceii sbârnăind
Cunună de Vineţele,

Cu rochiţa vânt trăgând
Cunună de Vineţele,

Mâneci...

Colinde

Vin ficiori de mari boeri, De pe Veta de ’mi-o cer...

Vin ficiori de mari boeri,
De pe Veta de ’mi-o cer
Ceru-mi oi şi ceru-mi boi,
Ceru-mi mii de miorele
Şi cincizeci de berbecei
Şi pe murgul bun din grajd
Părinţii rău s-au întristat
Veta rupse a grăi:
Nu gândiţi părinţi nimic
Da îmi daţi...

Colinde

Aseară pe-nserate...

Aseară pe-nserate,
Fecioara Maria
În Viflaim cetate
Călătorind sosea.

Şi fiind obosită
Sălaş îşi căuta,
Şi-n Viflaimul mare
Nimenea n-o lăsa.

Atunci Sfânta Fecioară
Din Viflaim ieşea
Şi-n câmp, într-o poiată
De vite se aşeza....

Colinde

Astă seară-i seară sfântă, Măruţ, mărgaritar

Astă seară-i seară sfântă
Măruţ, mărgaritar,
Se colindă şi se cântă.

Lămpile se ţin aprinse
Măruţ, mărgaritar,
Porţile se ţin deschise.

Că vă vin colindători
Măruţ, mărgaritar,
Seara pe la cântători.

Ei nu va fac nici un rău,...

Colinde

Astăzi s-a născut Mesia

Fiul lui Maria
(bis)

Când se naşte, o noapte grea
Sfântă-i Maria

Maica Sfântă se ruga
Sfântă-i Maria

Maica Sfântă se ruga
Sfântă-i Maria

Ca uşor să nască ea
Sfântă-i Maria

Maica Sfântă a şi născut
Pe...

Colinde

Bun eşti Doamne …

Coborât-o, coborât
Bun eşti Doamne, bun!
Dumnezeu pe-acest pământ
Bun eşti Doamne, bun!

Un părinte drag şi bun
Bun eşti Doamne, bun
Ce v-a dat sfântul Crăciun
Bun eşti Doamne, bun

Să vadă la fiecare
Bun eşti Doamne, bun
Care ce...

Colinde

Când fost-a prunc Iisus...

Când fost-a prunc micuţ Iisus
În grădiniţă El şi-a pus
Un trandafir cu gând curat
Să poarte flori de-ncununat.

Când trandafirul înflorea
Ai Iudei prunci se năpusteau
Asupra trandafirilor
Rupând de zori podoaba lor.

Mai vrei să porţi...

Colinde