Poezii de Constantin Obadă despre Umbră

80 poezii de Constantin Obadă despre umbră

Constantin Obadă Poet și actor român

Uneori !

Caiet Nr. 1 - Poezii 1967

Uneori..., când chem trecutul,
Joc de umbre și canoane,
Trist..., refac în minte chipul,
Blând, al sfintelor icoane.

Amărât, îl văd pe tata,
Ca și el, sunt toți cumetrii,
Mama, leagănă covata,
Eu, scâncesc, la colțul vetrii....

1967
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

Și..., de-am trăi !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

Viața, lasă urme-adânci,
Și-n umbra lor, îmbătrânim!
Dar, când ne pier, tării de stânci,
Mai ține oare, să trăim?

Și..., de-om trăi, ce-am dăinui?
Decât, povara unor vise,
Ce nu se pot, tămădui,
Decât, prin veșnice eclipse!

29 oct 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

Prind a înțelege! (I)

Caiet - Poezii - Laborator - 1969

Prind a înțelege, simfonia ploii,
Care bate ziduri, care bate geamuri,
Ea nu-i decât setea din cerul nevoii,
Care păoartă norul, care mișcă ramuri.

Prind a înțelege luminarea zilei,
Care mână umbre, taine și dureri,
Ea revine...

17 iun 1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

Sfinxul șuieră-n pustie !

Caiet - Constantin Delaozana

C-o sfidare, fără margini,
Sfinxul, șuieră-n pustie:
„ Voi, neputincioșii oameni,
Sunteți doar, zădărnicie!

Umbra mea, e colosală,
Și stăpână pe pustie.
Umbra voastră, n-are fală,
Că-i curată parodie ”.

Faraoni, nu sunt de...

Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

Cât vei mai umbri...?

Caiet - Constantin Delaozana

Vine iarna, timpurie,
Cu eterna-i cărunție.
Unde ești, copilărie?
Dor de viață, bucurie?
Unde ești tu, bărbăție?
Brațe, minte, poeezie?
S-au pierdut, în cele viduri,
Ca și fețele, în riduri.
Anii tineri, în bătrâni,
Zboară șir,...

Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

Uneori !

Caiet - Constantin Delaozana

Uneori, când chem trecutul,
Joc de umbre și canoane,
Trist, refac în minte chipul,
Blând, al sfintelor icoane.

Amărât îl văd, pe tata,
Ca și el, sunt toți cumetrii,
Mama, leagănă covata,
Eu, scâncesc, la colțul vetrii.

Vitle,...

Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

Sfinxul..., șuieră-n pustie !

Caiet Nr. 1 - Poezii 1967

C-o sfidare, fără margini,
Sfinxul, șuieră-n pustie:
„ Voi.., neputincioșii oameni,
Sunteți..., doar, zădărnicie.

Umbra mea..., e colosală,
Și stăpână..., pe pustie.
Umbra voastră, n-are fală,
Că-i curată..., parodie....

1967
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

Cât..., vei mai umbri ?

Caiet Nr. 1 - Poezii 1967

Vine..., iarna timpurie,
Cu eterna-i, cărunție,
Unde ești, copilărie,
Dor de viață, bucurie?

Unde ești, tu..., bărbăție,
Brațe, minte, poezie?
S-au pierdut, în cele viduri,
Ca și fețele, în riduri.

Anii tineri, în bătrâni,...

Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

Minciuna !

Caiet Nr. 1 - Poezii 1967

O..., cum îți cade voalul, când treci pe lângă mine,
Deși..., tu, pari o Zână, cu bucle aurii,
Ce vine, surâzăndă..., din zările senine,
Ca dimineți de vară, pe raze..., argintii.

Divină plăsmuire, cu mers..., de căprioară,
Cu câtă...

1967
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

Dealul meu !

Caiet Nr. 1 - Poezii 1967

Dealul meu..., dospea în pântec,
O..., tăcere, galbe, pală,
Beznă, dornică să soarbă,
Lumea, razelor solare.

Dealul meu..., cu fața verde,
Avea, barbă de mătase,
Mană dulce, roi de turme,
Truditorilor, culcușuri.

Dealul...

1967
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

Din vatra satului...

Caiet Nr. 2 - Poezii 1968

Din vatra satului, demult,
Din spuza de proverbe,
O doină dacică, ascult,
Când mustul, încă fierbe.

Din umbra pașnicului scut,
Din somnul lui, pe flamuri,
Sprințare hore au crescut,
Și cântece la geamuri.

Din stilul Romei,...

1968
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

Amurg !

Caiet Nr. 2 - Poezii 1968

Tulburător, amurgul, lasă,
un stol de umbre, sclipitor,
O pace grea, misterioasă,
Ca dorul umbrei, de amor.

Tulburător, amurgul, lasă,
În valul veșnicei mișcări,
Aceiași dragoste, duioasă,
Tremurătoare, pe cărări.

Tulburător,...

1968
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

Poetul !

Caiet Nr. 2 - Poezii 1968

Stă în umbra lui, poetul,
Printre tufele stelare,
Chibzuit, grăbit, cu-ncetul,
Taie vremilor cărare.

Către piscuri, ideale,
Plămădite-n nebuloase,
Darnic, picură cristale,
De viață radioase.

1968
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

Adormi și tu..., poete !

Caiet Nr. 2 - Poezii 1968

Amurgul, lunecă ușor,
În umbra înserării,
Ca patimi, pline de amor,
În tainele visării.

În luciul mării cad, mereu,
Aceleași Căi Lactee,
Ca dorurile curcubeu,
În farmec de femeie.

Abia când sună, a târziu,
Când visele sunt...

1968
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

Stau dor...

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Stau, dor, în prag de vis,
Vibrând, iubirea-n pară,
Când arămește-n zori,
Pădurea..., solitară.

Poiene, foșnitoare,
Din umbre, beau lumini,
De te pătrund, cu farmec,
Ce face, să te-nchini.

Minune de icoane,
În roi, se tot...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

O umbră...

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

O umbră de mustrare, mă cuprinde,
Când mintea mea, mai cearcă vechi mistere,
Atunci, eu simt neputincios, cum tinde,
Aripa mea, Icar-ul altor ere.

O umbră sură, de tristeți apusă,
Dar, de noianul morților, nu-mi pasă,
Trecutul meu,...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

Când trec...

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Cum cad, rostogolite poame,
De aspra vântului, poruncă,
Eu, cad în golul unor rame,
De dorul meu, nespus de muncă.

Acolo-n taină, mă desferec,
De visul patimii stelare,
Când trec în templul de-ntuneric,
Umbrit, de umbra vremii,...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

Cei ce n-au voit !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Mii de streșini, curcubee,
Umbresc, chipuri visătoare,
Prelungind, peste bordeie,
Strălucita lor candoare.

Cei ce n-au voit să steie,
Umbre, prispei visătoare,
Prelungind, vechi curcubee,
Zac, în neagra lor uitare!

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

Să jucăm !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Zile, încâlcite-n treburi,
Treburi, încâlcite-n schele,
Roind raze, printre aburi,
Saltă veacul, pân' la stele.

Eu, în umbra mea străveche,
Caut veacului pereche,
Unii, zic, că dau în streche,
Alții, că-s într-o ureche.

Eu,...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră

Dar primăveri... 2

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Dorința patimii ascunse,
Mai stăruie în vechi șarade,
Dar primăveri care-o ajunse,
Umbresc și umbra-i care scade!

19 ian 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre umbră