Poezii de Constantin Obadă despre Suferință

88 poezii de Constantin Obadă despre suferință

Constantin Obadă Poet și actor român

Ni-i dat!

Caiet - Constantin Obadă - 1970

Ni-i dat să ducem iar urgia,
Unui potop de suferință,
Dar, cum i-e firea, România,
L-o trece-n mare biruință.

1970-06
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Adormi și tu..., poete !

Caiet Nr. 2 - Poezii 1968

Amurgul, lunecă ușor,
În umbra înserării,
Ca patimi, pline de amor,
În tainele visării.

În luciul mării cad, mereu,
Aceleași Căi Lactee,
Ca dorurile curcubeu,
În farmec de femeie.

Abia când sună, a târziu,
Când visele sunt...

1968
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Aceleași !

Caiet Nr. 2 - Poezii 1968

Aceleași vânturi, mișcă ramuri,
Aceleași legi, stele, pe cer,
Aceleași spaime, cheamă țărmuri,
Din largul mărilor, mister.

Aceleași minți, în Babilon-uri,
Aceleași pravile-au rescris,
Aceleași imnuri, grave-n sonuri,
Aprind, al...

1968
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Toate trag, nădejdi de bine !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Doruri, patimi, gânduri, vise,
Visuri crude, dulci narcise,
Valuri, munți, deluri, coline,
Vise vii, ucise vise,
Toate trag, nădejdi de bine,
Din iubiri, ce zac ruine.

Trec, în barca tinereții,
Arta lumii-n zor poeții,
Iar cu...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Să ne iubim !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Ferestrele vieții, stau deschise,
Spre largul mărilor astrale,
Cum stau poiene, îndrăgind narcise,
Cu patimi dulci, de lumi florale.

A nopții palidă crăiasă,
Dezvăluindu-ne minciuna,
Aceiași vrajă sfântă lasă,
Să ne iubim,...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Iubirea mea !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Iubirea mea, de patimi plină,
Strunită-n dorul de izvoare,
Ogoaie setea de lumină,
Când stăruie, în vechi ponoare.

Dar, de cântarea mea nu lasă,
Ispita unor noi altare,
Retras, în sinea mea acasă,
O dau pierzaniei, când doare.

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Eterne racili !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Durerile, de veacuri, stau să piară,
Dar..., unii mari esteți, amărăciunii,
Mai toarnă încă, la smintita moară,
Să macine..., din patima minciunii.

Eterne racili, viclenesc în viață,
Câtor răi..., nu dăm și azi favoruri,
Pe când,...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Redă-mă mie !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Redă-mă soartă, iar iubirii,
Să sorb, suflarea tinereții,
Redă-mi în patimi, taina firii,
Redă-mă mie, iar vieții.

Redă-mă noapte, iar lumină,
Să leg privirii, cutezanță,
Redă-mi suplețea genuină,
Redă-mă mie iar, speranță....

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Unde stați ?

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Unde stați, raze de lună?
În ce tainiți, v-ați ascuns?
Haideți iureș de furtună,
Negurei, de nepătruns.

Unde stați, raze de soare?
În ce nori, vă oglindiți?
Năvăliți, aprinse-n zare,
Zări de lumi, să limpeziți.

Unde stați,...

Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Neputința la socoate !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

E, o curgere în toate,
Deșertare-n deșertare!
Cine stă să le socoate,
Deșertându-se din toate?

Cine știe, valuri mării,
Câte bat, stihia sării?
Cine știe, bietul soare,
Câte piete-n patimi are?

Cine, tainele iubirii,...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Nu-i crede!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Când tânăr suferinți-i tu cazi pradă,
Speranța ta mai crede-n leacul vieții,
Dar cum și noul leac e o șaradă,
Începi să strângi în sinea ta blesteme!

Acei ce-nvață că rămâi iubirii,
Chiar dacă toate-s împotriva firii,
Nu-i crede...

16 dec 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Altarul!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Altarul iscusirii noastre,
Topește-n râvnă zgura vremii,
Ca toate zările albastre,
Să-nece gura anatemii!

Credința visurilor noastre,
O leagă-n ritmul nemuririi,
Ca strălucirea unor astre,
Pioase legilor rotirii!

Altarul...

03 mar 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Vremea plânge!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Vremea troienește drumuri,
Oglindite-n gânduri clare,
Cum se pierd adesea râuri,
Ce străbat până la mare!

Tulburate visuri seacă,
Cetățui de ani lumină,
Când cu umbra lor săracă,
Mai îmbracă vreo ruină!

Nici iubirea nu mai...

16 sep 1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Ades!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Ades provincia hilară,
Simbol de vicii și orgolii,
De câte ori se vrea stelară,
Ascunde patime și molii!

Dar ori ascunzi în sân o mare,
Ori marea dup-un cer cu stele,
Pagina nopții când apare,
Se conturează după ele.

Și numai...

16 apr 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Nu cătați!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Nu cătați prieteni tinereții mele,
Suferinți eterne lăcrimând din stele.
Nu cătați din vicii să-ntocmiți o gamă,
Cine nu aleargă patimii când cheamă?

Suferința vieții chiar de-i lungă cale,
Singură se trage ca un râu la vale,
Ce...

17 apr 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Serbezi brin lumină!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Scormonind adâncuri din noian de vreme,
Suferința lumii din altare geme,
Iar durerea vieții cu tristețea firii,
Leagănă din patimi lacrima iubirii!

Ce splendori uitate ar putea să lege,
Omenirea iară cu naturi betege,
Derulând...

22 mai 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Tânăr urci...

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Tânăr urci vioi pe scara vieții,
Dezlegând gândirii noi șarade,
Suflet necuprins cum sunt poeții,
Iști din clipe veșnice balade!

Când te bat urgii mereu din urmă,
Decâderea urcă înălțării,
Rareori o patimă mai curmă,
Timpul tău...

18 mai 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Ne stingem unică visare!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Ne stingem unică visare,
Sfioși în fum de lumânare!
Ce-i pentru sori o biată eră,
Pierdută-n sinea-i efemeră?
Ce-i pentru lună un mileniu,
Când n-are suferinți nici geniu?
Ce-i pentru stea o licărire,
Când licărul e nemurire?
Ce-i...

19 mai 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Ascult!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Ascult în sinea mea un ornic,
Cum bate-n ritmuri dulci secunde,
Cum visul vechi care-i statornic,
Prezența lumii mi-o ascunde!

Eu ard în patima gândirii,
Predele care țin și mint,
Căci vreau în arca omenirii,
Palate viselor...

22 oct 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință

Sunt umbre!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Sunt umbre care mai preling,
Conture de lumină,
Dar care-apoi ușor se sting,
În neguri și rugină!

Sunt umbre care mor târziu,
Oneste și curate,
Dar toate-n patimi de sicriu,
Se pierd în rânduri toate!

Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre suferință