Poezii de Constantin Obadă despre Lumină, pagina 2

134 poezii de Constantin Obadă despre lumină

Constantin Obadă Poet și actor român

Dulce-i raza!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Dulce-i raza de lumină,
Răzvrătită către mâine!
Visul meu care-o alină,
E să-i coc din alge pâine!

Râuri duc în jos pâraie,
Umplând lacuri săltărețe!
Visul meu le cerne ploaie,
În câmpii când ard fânețe!

Vremea nobil-a...

29 dec 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Vremea plânge!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Vremea troienește drumuri,
Oglindite-n gânduri clare,
Cum se pierd adesea râuri,
Ce străbat până la mare!

Tulburate visuri seacă,
Cetățui de ani lumină,
Când cu umbra lor săracă,
Mai îmbracă vreo ruină!

Nici iubirea nu mai...

16 sep 1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Mă joc!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Mă joc cu limba ca un melc,
Ce trece singur lin grădina,
Dar până-i caut rime-n telc,
Zorind îi primenesc lumina!

Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Alt soare!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Atâtea gânduri stau să vie,
Din lumea încă ne-ntrupată,
De parcă marea tragedie,
N-am fi jucat-o niciodată!

Eu o ascult cum înfioară,
Aceiași sfântă desfătare,
Până lumina ei stelară,
Aprinde-n suflete alt soare!

31 mai 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Ce simte toamna...

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Ce simte tomna când te pleci,
Cu vârfuri moi spre rădăcină,
Când clipe-n ramuri mai petreci,
Cu dorul setei de lumină?

Acolo-n coaja ta rotundă,
Sub riduri plângi iubiri pierdute,
Dar cum ții firea larg profundă,
Treci culmea...

22 oct 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

De la o vreme...

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

De la o vreme uit pe drumuri,
Alaiuri gândurilor clare,
Speranțe luminând tărâmuri,
Din lumea mea spre altă zare!

O minte slabă îmi tot seacă,
Comori de vise și lumină,
Iar lumea-mi risipită joacă,
In jurul meu ca-ntro ruină!

Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Sunt umbre!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Sunt umbre care mai preling,
Conture de lumină,
Dar care-apoi ușor se sting,
În neguri și rugină!

Sunt umbre care mor târziu,
Oneste și curate,
Dar toate-n patimi de sicriu,
Se pierd în rânduri toate!

Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Toamne-n dragoste...

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Toamne-n dragoste târzii,
Niciodată nu strâng poame!
Geniale-n poezii,
Par ruina unor drame!

Primăveri când pe la porți,
Bat lumina în frunzare,
Amorțite-n triste sorți,
Se mai ogoesc cu soare!

02 nov 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Apropiem duioasa vreme !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

Apropiem duioasa vreme,
Când va-ndrăgi, pe cei de azi,
C-au mai cioplit cu dălți, poeme,
Și orgi, din cetine de brazi!

Vioi, visăm cu ochii minții,
Și-n dor spoim, cupola țării,
Și ce sfioși ne sunt părinții,
Că-mpodobim altarul...

03 sep 971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Un Mai posac !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

După April, cu zări striate,
Un Mai, posac și plângăreț,
Dezlănțuit din mări ciudate,
A smuls coroana lui de preț!

Murați, în farmece de Mai,
Visăm, că vremea ne e bună!
O..., Primăvară, dulce rai,
Noi, ce-am făcut, de vii...

1971-05
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Dorm..., strămoșii !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

Dorm..., strămoși-n vise stranii,
Sub a păturilor veacuri,
Dorm..., alături și dușmanii,
Răvășiți, ca niște leacuri!

Lumea..., după ce nu-i lume,
S-oglindește-n vreo idee,
Din tulpina unor nume,
Lăstărind, să-nalțe zmee!...

09 dec 1972
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

De când e lumea !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

În țara toamnelor târzii,
Amurguri vii, mai ard în zare,
Până se pierd, ca-n erezii,
Lumini din raze..., solitare!

În țara toamnelor târzii,
Speranțe, nu-s, a primăvară,
Căci timpul trece-n amnezii,
Și-n ploi, ce cad, fiece seară!...

17 feb 1973
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Nimb de glorii !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

Când se stinge un mileniu,
Ca un ins, din soarta lumii,
Visul lui, s-alege geniu,
Trupu-i searbăd, roză humii!

Anii lumină, ce-i creștem încă,
Să-i cinstim, cum se cuvine,
Soli, ai păcii-n trai și muncă,
Nimb de glorii-n strai de...

21 feb 1973
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Tot sui !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

De cinci decenii, eu, tot sui,
Să-nchei, o clipă efemeră,
Ca din durerea nimănui,
Să curm durerea, care speră!

Tot unii-mi spun, că sunt modest,
Iar alții că-s din cale-afară,
Dar, când văd ani, ce nu-mi contest,
Că sunt, un Mai,...

07 mar 1973
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Din ramuri!

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Din ramuri tinere mă trag,
Sfios, spre rădăcină,
Ca din adâncuri să propag,
În primăveri..., lumină!

31 mai 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Depinde!

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Depinde, depărtarea tu singur cum ți-o faci,
Să fii apropierii, eternul lumii vraci,
Ce prinde-n mână stele, ce-abia se intuiesc,
Aprinderii de sori, ce-n raze biruiesc.

Căci viața noastră este, un haos trubadur,
Ce stă în previzibil,...

09 iul 1972
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Și nu mi-i teamă!

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Profet, visând la ce rămâne,
Eu, las în urmă, dulci repere,
Cum soare nou, topit în grâne,
Visează, vremea altor ere!

Și mi-i teamă că lumina,
Pe care azi o strâng din sonuri,
Nu va-nflori cu spor grădina,
Lumii de mâine, cu-alte...

04 iun 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Se repetă uneori!

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Ploaie tinerei iubiri,
Spală noaptea de nevroze,
Iară ziua, di priviri,
Cu sărut bătut în roze!

Noaptea cad nedumeririi,
Inocenți, ochii de fată,
Cum lumina primăverii,
Cade-n Tei, transfigurată!

O rugam cu lacrimi pure,
Să...

25 oct 1972
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Suiș!

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Noaptea, ies din mine,
Și cobor din stele,
Ziua, urc destine,
Și apun cu ele!

Dar, ies lună plină,
Pază veșniciei,
Și mă-ntorn lumină,
Dulce-n mustul viei!

Căci nu-s universuri,
Mai presus de om,
Cum nu sunt, nici ramuri,...

29 mai 1972
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Ce este poezia?

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Ce este poezia? E doar, un vis etern,
Serafică-ntrupare, din care se desprind,
Imperii de lumină, altare care cern,
Din valurile lumii, a vremilor colind!

Ce este poezia? E doar un cânt pribeag,
Sublimă armonie, ce leagă-n univers,...

05 aug 1972
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină