Poezii de Constantin Obadă despre Timp, pagina 3

82 poezii de Constantin Obadă despre timp

Constantin Obadă Poet și actor român

Același timp!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Același timp, neîndoios,
L-au cunoscut străbunii,
Scăldat în vară, luminos,
Iubind în ierni, tăciunii!

Când omu-i tânăr, și mai șui,
Etern..., îi pare timpul,
Dar, cum regretă clipa lui,
Când moare-n el Olimpul!

25 apr 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Și e...!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Și e..., un timp neîndoios,
Când trebui să se spargă,
Un vis de patimi, spongios,
Demonic, de aleargă!

Și e..., un sclipet, pân' la cer,
Din ev, de lume nouă,
Și cad perdele, de mister,
Și scad, nămeți în rouă!

Și e..., un...

Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Cântec!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Balada mea, balada ta,
Balada..., tuturora,
Adeseori, în cumpeni sta,
Să cânte..., Aurora!

Dar, nu-i de vină, nici un ins,
Din cei..., ce nu știură,
Ci toți acei, ce au prelins,
Neliniște..., și ură!

Din Mai-ul, veșnic...

08 mai 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Vulcanică..., aproape!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Te-aștept.., minunea mea, să vii,
Odată-n ritm cu vremea,
Să tescuim, doruri de vii,
Să fim, în rost cu lumea!

Te-aștept..., minunea mea, să vii,
În codrul meu, poiană,
Să bem, eterne, dulci tării,
Dorinței..., sfântă mamă!...

27 oct 1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Pasărea măiastră!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Trece timp, în vechi armuri,
Tinerețea noastră,
Trece verb, în alte guri,
Pasăre măiastră!

Stinge timpul, în zadar,
Setea de lumină,
Veșnicia lui Icar,
Suie..., din ruină!

Trece timp, doinind din brazi,
Tinereții noastre,...

25 nov 1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Ducipalul vremii!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

O..., cum Doamne iartă, nu pot să-i încalec,
Vremii, Ducipalul, nărăvaș din fire,
Cum nu știu, tainul unde să-l înduplec,
Ca să-i smulgem taina, întru nemurire!

Bat în lume astăzi, mii de noi lasouri,
Unii, prind copite, alții numai...

20 apr 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Și e!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Și e, un timp, neîndoios,
Când trebui să se spargă,
Un vis, din fașă bătăios,
Demonic, cum aleargă!

Și e, un sclipet, pân' la cer,
Un ev, de lume nouă,
Când, toate negurile-i pier,
În trandafiri, cu rouă!

Și e, un freamăt din...

29 iul 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Nu știți că-i timpul!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Din lupte-am prins, clipa-nălțării,
Și-n stol, cu alte mai betege,
Am rostuit, altare țării,
Și omeniei..., altă lege!

Eroi, cu chipuri istovite,
Nocturni pândari, pe căi alpine,
Noi, n-am furat de foame vite,
Nici fete-n drum,...

19 dec 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Timpul!

Caiet Nr. 8 - Poezii 1971

Timpul, pasăre bizară,
Leagă ziua lui de soare,
Cu o punte înnegrită,
Și din ea, aruncă stele,
În puzderii,
De imperii,

Iar cu luna străvezie,
Dă îndemn la poezie,
La dorinți neâmplinite,
Lăstărind iubiri râvnite!

Timpul,...

1972-03
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Visul meu!

Caiet Nr. 8 - Poezii 1971

Visul meu saltă din unde,
Tot amorul unui râu,
Și-apoi zboară din secunde,
Ca un fluture din grâu!

Vraja-i sună ca un cântec,
Revărsat, din prea iubire,
Și vestindu-și pruncu-n pântec,
Bate-n timp, să prindă fire!

Visul...

Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Cum să devii!

Caiet Nr. 8 - Poezii 1971

Cum să devii când ești beteag,
Când toate care te atrag,
Când toți cei dragi te obosesc,
Când morții duși, parcă-ți zâmbesc!

Ce amărât sunt uneori,
Că nu sunt printre muncitori!
Dar cum să fiu când de-a lor drag,
Mai sufăr, c-am...

14 iul 1972
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Când treci prin sate!

Caiet Nr. 8 - Poezii 1971

Când treci prin sate cu mașina,
Și mai zăresc case cu stuf,
Simt cum se tulbură lumina,
Și timpul prinde-n nări năduf!

Și mă cuprinde o tristețe,
Că mai apar în drumul meu,
Cupole-n ochiuri plângărețe,
Rămase de la Dumnezeu!...

19 aug 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Cânt etern!

Caiet Nr. 8 - Poezii 1971

A murit o floare-n câmp!
Cine astăzi o mai știe?
Din firavu-i dulce timp,
A lăsat o poezie!

A murit din dorul ei,
Tânăra întruchipare,
Și-a lăsat iubiri scântei,
Să aprinzi la noi un soare!

Ce ușor m-a prins robia,
Poeziei...

09 nov 1973
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Vrei?

Caiet - Constantin Obadă - Poet necunoscut

Vrei strălucirea unui gând?
Fă-ți trepte-n timp cu timpul,
Urcându-le încet, pe rând,
Poți cuceri așa, Olimpul.

Iar de se-ntâmplă ca să cazi,
Din piscul înălțimii,
Tot ești pădure grea de brazi,
Și căpriori mulțimii!

30 dec 1967
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Grivița!

Caiet - Constantin Obadă - Poet necunoscut

Preludiul izbândirii noastre,
Nădejde frântă-n silnicie,
Renaștere prin lungi dezastre,
Destin, busolă a României!

Vibrând ecouri de sirenă,
Chemare-n zări fără cuprins,
Urmă o stingere perenă,
Vulcan, dospind soare încins....

1967
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Scara lumii!

Caiet - Constantin Obadă - Poet necunoscut

Fantezia toarce vise,
Lungi din caierul gândirii,
O-mpletire de abise,
Joacă-n preajma presimțirii.

Timpul, picură olimpic,
Nerv isteț în spuma glumii,
Când, cu sârg din soare epic,
Pun fuștei la scara lumii.

14 dec 1967
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Copiii mei!

Caiet - Constantin Obadă - Poet necunoscut

Când erau mici, era mai bine,
Etern uman, simțiri divine,
Atâtea visuri făuream,
Și cu iubire-i ocroteam.

Mă răsfățam în chipul lor,
Ca-n nopți, scântei de meteor,
Napoleoni vedeam în ei,
Frumoși și mari ca niște zei.

Dar,...

07 iun 1966
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Noiembrie! (I)

Caiet - Constantin Obadă - Poet necunoscut

Cortegi de nori cade pe deal,
Mânați de-un vânt, ușor astmatic,
O ploaie rece-aduce-n casă,
Tristeți, din câmpul singuratic.

Aprind iluzia să-mi pară,
Că vremea-i bună și senină,
Că dorm, sub teiul de afară,
Că mândra, tainic o să...

06 oct 1967
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Ziua!

Caiet Nr. 3 - Poezii 1964

Zorile m-au trezit,
Și m-au băut,
În baia de lumină,
Pe care soarele mi-o pregătise,
Dincolo de hotarul nopții.

Aerul rece,
A sărit pervazul ferestrei,
A sărutat florile-n treacăt,
Și tiptil,
Mi-a limpezit ceața ochilor....

22 oct 1965
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp

Mă tem!

Caiet Nr. 3 - Poezii 1964

Mă tem de tine, zău mă tem,
Vezi bine că mă jur...
Adeseori, în nopți, te chem,
Să-mi risipești tăcerile din jur.

Dar, nu vii, nu vii, nu vii?
Floare blândă de narcis,
Singuratic, ca și steaua din tării,
Priveghez cu ochii treji,...

1964
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre timp