Poezii de Constantin Obadă despre Geniu

32 poezii de Constantin Obadă despre geniu

Constantin Obadă Poet și actor român

Luceafărul (Lui Eminescu! - 120 de ani de la naștere - 15 ianuarie 1850)

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Luceafăr viu sclipind de vremuri,
Profund pătrunzi de ne cutremuri,
Și-n armonii de valuri sfinte,
Robești simțirea mea părinte!

Luceafăr intuind din toate,
Lumini din lumi ce s-or socoate,
Tu vei rămâne-ntre luceferi,
Iubirea...

11 dec 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

Să scriu !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Să scriu..., de noaptea unor stele,
Ce cad, în visurile mele?
Să scriu..., de trecătoare zile,
Eterne-n gânduri de copile?

Acestea toate, le-au scris, toți,
De la bunici, pân' la nepoți!

Să scriu..., că viața, mi-a fost fadă,...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

Ce este viața ?

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

Un punct, rostogolit anume,
Multiplicat, în mii de nume,
O distilare, de trecuturi,
Prezentă-n prag de începuturi.

Desăvârșire, prin milenii,
Grăbită de-a naturii genii,
Un minus, plus de existență,
Într-o perfectă reverență,...

1971-12
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

Partidul !

Caiet - Constantin Delaozana

Partidul, soarele nucleu!
Noi raze, ale lui, fierbinți,
Suntem, un pașnic curcubeu,
De-nțelepciuni și de voinți.

Partidul, bucurii în lanț,
De dragoste și omenii,
E sânge viu, de dorobanț,
În pulsul noi-i Românii!

Partidul,...

Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

Partidul !

Caiet Nr. 1 - Poezii 1967

Partidul..., soarele nucleu,
Noi raze, ale lui, fierbinți,
Suntem..., un pașnic curcubeu,
De-nțelepciuni..., și de voinți.

Partidul..., bucurii, în lanț,
De dragoste..., și omenii,
E..., sânge viu, de dorobanț,
În pulsul..., noii...

1967
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

Voi..., surate stele!

Caiet Nr. 2 - Poezii 1968

Pe voi..., surate stele,
V-am iertat..., ce să fac,
Așa-i românul,
Mai uită..., mai lasă...
De! O-ți fi avut și voi,
Imponderabilitățile voastre...
Mă rog..., concepții de astre.
Dar..., ascultați...
Cel mult, într-un mileniu,...

1968
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

File albe !

Caiet Nr. 2 - Poezii 1968

File mici și file albe,
Voi, surate din caiete,
Mai dura-veți iară salbe,
viselor nemărginite?

Oare, știți voi, ce mistere,
Limpezimea mai ascunde?
Câte tăinuite sfere,
Cugetarea, va pătrunde?

Știți voi, oare, ce idee,...

1968
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

Meditație !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Stau singur, în casă, și mult meditez,
Cum duce vremea, sămânța de crez.
Cum mână norocul, pe alte meleaguri,
Cum moartea, ridică în urmă-ne praguri.

Stau singur, în casă și iar meditez,
Că soarte, ne este, un mic titirez.
De cade...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

La voi gândesc...

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Deși..., par, clipă fără rost,
Mi-e geniul, ordine divină.
Prin haos trist, samsar anost,
Petrec, o unică lumină!

La voi, gândesc, sărmani gropari,
Săraci, cum mă ve-ți da uitării,
Pe când, o seamă de măgari,
Vor stoarce lacrimi,...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

O Wallensteini...! (O Prometei)

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

O, Wallensteini ai vremii mele!
Neostenit ca voi mi-i teamă,
Când scăpărați senin din stele,
Reflex din bine să nu geamă!

Idei adesea omenoase,
Scăpate patimii viclene,
Aduc răceala morții-n oase,
Și mii de lacrime în gene....

14 ian 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

Ades din jale...!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Armonizând lumea-n milenii,
Ades din jale s-a-ntâmplat iubirea!
Dar lăcrimarea unor genii,
Mereu i-au primenit simțirea!

15 ian 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

Ne stingem unică visare!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Ne stingem unică visare,
Sfioși în fum de lumânare!
Ce-i pentru sori o biată eră,
Pierdută-n sinea-i efemeră?
Ce-i pentru lună un mileniu,
Când n-are suferinți nici geniu?
Ce-i pentru stea o licărire,
Când licărul e nemurire?
Ce-i...

19 mai 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

Ades din jale!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Armonizând a lumilor milenii,
Ades din jale s-a-ntrupaat iubirea!
Dar lăcrimarea sfânt-a unor genii,
Mereu prin veacuri i-au filtrat simțirea!

19 ian 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

Univers spumos!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Univers spumos din humă,
Far stingher nemărginirii,
Eu anim cu-n soi de brumă,
Setea grea a omenirii!

Nu prea sorb nectar anteic,
Nu emit idei de geniu,
Nici nu voi cu vers proteic,
Să sufoc vre-un mileniu!

Las în vremi de...

29 sep 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

Veți ferici uitarea!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Banalități când publicați,
Fidele toate-n sine,
În lumea voastră de ratați,
Un geniu e oricine!

Descoperind în voi cu zel,
Coloane infinite,
Ne fericiți cu cel pastel,
Din vise răstignite!

Vii teamă doar de Făt-Frumos,
Să...

12 nov 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

Apropiem duioasa vreme !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

Apropiem duioasa vreme,
Când va-ndrăgi, pe cei de azi,
C-au mai cioplit cu dălți, poeme,
Și orgi, din cetine de brazi!

Vioi, visăm cu ochii minții,
Și-n dor spoim, cupola țării,
Și ce sfioși ne sunt părinții,
Că-mpodobim altarul...

03 sep 971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

Nimb de glorii !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

Când se stinge un mileniu,
Ca un ins, din soarta lumii,
Visul lui, s-alege geniu,
Trupu-i searbăd, roză humii!

Anii lumină, ce-i creștem încă,
Să-i cinstim, cum se cuvine,
Soli, ai păcii-n trai și muncă,
Nimb de glorii-n strai de...

21 feb 1973
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

Voi..., nu gândiți !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

Voi..., nu gândiți, că printre voi,
Sunt genii, care-ncheagă vise,
De-aceea-i socotiți..., gunoi,
În timp ce ei..., străbat abise!

De câte ori, n-au ascultat,
Cum vă spoiați, cu-a vremii fală!
De câte ori, n-au suportat,
Prostia...

17 ian 1973
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

Poate..., mor !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

Poate..., mor, acum, ucise,
Flori, ce-ar fi putut să fie,
Dulci poeme, cu narcise,
Sonuri noi, de simfonie!

Poate..., mor, acum, ucise,
Din dureri, o bună parte,
La ce bun, când pasc din vise,
Turma, armelor de moarte!...

25 ian 1973
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu

De ce ?

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

De ce..., îmi chinui, biata stripă,
În nopți de basm și de risipă?
De ce..., cu fulgi, mai leg himere,
De dragul cui și-a cui plăcere?

De ce..., din vreme timpurie,
Încerc, sublima armonie,
Când e știut, că din milenii,
Discret,...

1971-04
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre geniu