Poezii de Constantin Obadă despre Stele, pagina 3

176 poezii de Constantin Obadă despre stele

Constantin Obadă Poet și actor român

Lumina, care stă ascunsă !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Nu tot ce-am scris, vă pară gruie,
Nici strălucirea lor, inele,
Ce vrut-a sufletu-mi să puie,
Fuștei la scara unor stele.

Chiar de mi-e slava lapidară,
De setea lumii, e pătrunsă,
Când trag, în cumpăniri de seară,
Lumina, care...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

Țara viselor de dor !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Declinându-mi viața toată,
În întunericul, profund,
Eu caut, dragostea curată,
În conturul lui, m-ascund.

Cum atrag, sfioase stele,
Depărtări, din infinit,
Eu, atrag, una din ele,
Cu, o liră, de argint.

Cum, a nopților tărie,...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

Cărțile divine !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Nopțile cu mii de stele,
Sună-n cântecele mele.
Zile lungi, cu zări senine,
Trag nădejde, de mai bine.

Nopțile, de duhuri pline,
Sună-n cărțile divine,
Dar, în noaptea cărții mele,
De citești, prinzi mii de stele!

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

Vine noaptea !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Vine, calmă, noaptea clară,
Strălucind lumii, abise,
Pe când luna, mai sprințară,
Trage, cumpăna de vise.

Stele sfinte, par fecioare,
Îndrăgite de luceferi,
Pe când pacea-n fiecare,
Mai tresare, când trec neferi!

Noaptea,...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

Eu..., nu-s decât un suflet !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Eu..., nu-s decât un suflet,
Rătăcitor, prin stele,
O strajă, ce nu preget,
Din cale, vremii mele.

Eu..., nu-s decât un suflet,
O stingere-n văpaie,
Ce nu s-ar vrea, nici urlet,
Nici strigăt de bătaie.

Eu..., nu-s decât un...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

Să jucăm !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Zile, încâlcite-n treburi,
Treburi, încâlcite-n schele,
Roind raze, printre aburi,
Saltă veacul, pân' la stele.

Eu, în umbra mea străveche,
Caut veacului pereche,
Unii, zic, că dau în streche,
Alții, că-s într-o ureche.

Eu,...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

Port în mine sita !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Port in mine, sita lumii, mereu nouă,
Care cerne, neguri, din sclipiri de rouă,
Port nădejdea vremii, către alte stele,
Strecurată-n spuza, cântecelor mele!

Port în mine, sita dragostei curate,
Care cerne vrajba, vechilor păcate,...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

Dulce-i raza!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Dulce-i raza de lumină,
Răzvrătită către mâine!
Visul meu care-o alină,
E să-i coc din alge pâine!

Râuri duc în jos pâraie,
Umplând lacuri săltărețe!
Visul meu le cerne ploaie,
În câmpii când ard fânețe!

Vremea nobil-a...

29 dec 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

Din lumea...

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Din lumea miilor de stele,
Căzute-n valuri, moarte-n prund,
Eu vin prin sita vremii mele,
Comori ce încă mai ascund!

27 feb 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

Prea!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Prea dormeai pe pat de stele,
Mândră radiind candoare,
Ca să nu trezești acele,
Omenești ispite clare!

Prea dormeai de-o veșnicie,
Rece, picurând mistere,
Nopților nimicnicie,
Lumii vechi slabă putere!

Primii pași sublimă...

09 mar 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

O Wallensteini...! (O Prometei)

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

O, Wallensteini ai vremii mele!
Neostenit ca voi mi-i teamă,
Când scăpărați senin din stele,
Reflex din bine să nu geamă!

Idei adesea omenoase,
Scăpate patimii viclene,
Aduc răceala morții-n oase,
Și mii de lacrime în gene....

14 ian 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

De dragul lor!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

De dragul
oamenilor
am
sângerat
în coclauri
să piară
balauri.
De dragul
lor
am
suportat
nevolnica
ură
ca
pasărea
inimii
să urce
veacul
în
stele!
De dragul
oamenilor
cer
acum
o vorbă
bună
oarecum...

10 oct 1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

Ades!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Ades provincia hilară,
Simbol de vicii și orgolii,
De câte ori se vrea stelară,
Ascunde patime și molii!

Dar ori ascunzi în sân o mare,
Ori marea dup-un cer cu stele,
Pagina nopții când apare,
Se conturează după ele.

Și numai...

16 apr 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

Nu cătați!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Nu cătați prieteni tinereții mele,
Suferinți eterne lăcrimând din stele.
Nu cătați din vicii să-ntocmiți o gamă,
Cine nu aleargă patimii când cheamă?

Suferința vieții chiar de-i lungă cale,
Singură se trage ca un râu la vale,
Ce...

17 apr 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

O, Prometei!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

O, Prometei ai vremii mele!
Neostenit ca voi mi-i teamă,
Când scăpărați senin din stele,
Reflexe bune să nu geamă!

Idei ades străluminoase,
Scăpate patimii viclene,
Aduc răceala morții-n oase,
Și mii de lacrime în gene!

O,...

14 ian 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

La ce ?

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Ce demoni Doamne port în piept,
De nu mă lasă să respir?
De ce m-ai miruit nedrept,
Natură tu cu elixir?

La ce tot iști în arca mea,
Comori gândirii clare,
Când ai sortit ca orice stea,
Să pier uitării-n zare?

12 mai 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

Ne stingem unică visare!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Ne stingem unică visare,
Sfioși în fum de lumânare!
Ce-i pentru sori o biată eră,
Pierdută-n sinea-i efemeră?
Ce-i pentru lună un mileniu,
Când n-are suferinți nici geniu?
Ce-i pentru stea o licărire,
Când licărul e nemurire?
Ce-i...

19 mai 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

O, Prometei!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

O, Prometei ai vremii mele!
Neostenit ca voi mi-i teamă,
Când picură senin din stele,
Iubirea lumii să nu geamă!

Idei ades străluminoase,
Scăpate patimii viclene,
Pot stinge nervul vieții-n oase,
Izvorul lacrimii în gene!

O,...

19 ian 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

Presimțiri!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Presimt cu anii clipa morții,
Scăldată-n serbede regrete,
Nedumerite-n urma sorții,
C-am dat de furcă bătrâneții!

Presimt a tinereții floare,
Cum o să ardă-n omenie,
Seducătoarea ei paloare,
Topindu-se în veșnicie!

Presimt în...

27 oct 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele

Submarinul!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Submarinul țării noastre,
Prinde stele-n periscop,
Perle-n apele albastre,
Zarea lumii dintr-un plop!

Și roind seninuri minții,
Din imensul omenesc,
Stinge clipe suferinții,
Și dureri ce umilesc!

27 oct 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre stele