Poezii de Constantin Obadă despre Țară, pagina 2

79 poezii de Constantin Obadă despre țară

Constantin Obadă Poet și actor român

Artiștii !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

Artiștii, poartă suferinți,
Pe chipul lor, de ceară,
Dureri, rămase, din părinți,
Din lume și din țară!

Dar, poartă și un zâmbet, rar,
Ce scapără-n idee,
Un cântec viu și temerar,
Ce-aprinde-o epopee!

Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

O viață, fără fumuri !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

Din urbea mea natală, acuma mă strecor,
Când viața, mi-e mai plină, cum n-a mai fost, vreodată,
Să caut, pe la țară, visării, alt decor,
Cu toate c-a mea urbe, frumoasă-i ca o fată!

De ce dar, deci, în urbe, am clipe de-ntristare?
E...

31 ian 1973
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

Ctitorii de țară !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

Din stripa dorului stăbun,
Sub bolți, cu ziduri groase,
Pe unde datini se-ncunun,
Admir, iconostase!

Iar sfinți-n zale purpurii,
Din ochi, când mă măsoară,
Adânc mă plec, și întârzii.
Sunt, ctitorii de țară!

Ei, au un har, al...

18 feb 1973
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

Din țara doinii!

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Din țara doinii, mă desprind,
Plăieș bălan de poezie!
De câte ori, sprințar colind,
Mai semăna-vei armonie?

Din arderi grele mă desprind,
Arcaș, cântării ideale,
Sprințar vestind, ca un colind,
Candoarea strălucirii tale!

16 dec 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

Zi de sărbătoare!

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Din trupul meu, cuprins de-o boală,
Tu, zi senină-mprăștii norii,
Și îmi redai aceiași fală,
Ce-o poartă-n inimi muncitorii!

Căci tu ești ziua-n care țară,
A biruit pe veci urgia,
Și cât prin vremi, va fi o vară,
Vei fi slăvită-n...

23 aug 1972
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

Când țara ta...

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Când țara ta, o tot străbați,
Poete, dăscălind cuvinte,
Nu-i ocoli, pe cei plecați,
Din vremi, aducerii aminte!

Când trec uitate, vechi povești,
Și bunul simț, iese din fire,
Menirea ta e să ivești,
Un cântec..., de tămăduire!...

16 dec 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

Când țara ta!

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Când țara ta, o tot străbați,
O bați, cu inima fierbinte,
Iubind-o, prinzi ai tot cânta,
Chiar dacă..., mergem înainte!

Copiii care urcă-n viață,
Adesea, plâng, fără să știe,
Tu ești, acel care-i învață,
Ce-i bun, ori rău, ce-i...

17 nov 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

Din țara mea...

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Din țara Doinei, mă desprind,
Plăieș bălan, de poezie,
Sprințar la drum, cu un colind,
Eu..., semăn vremii, armonie!

Din arșiți grele mă desprind,
Arcaș..., cântării ideale,
Vestind din piscuri de coline,
Lumina..., strălucirii sale!

27 nov 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

Patria!

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Patria, e-o mare de lumină,
Vălurind în lume, libertatea!
Cuib latin adânc, de-nțelepciune,
Ea visează, strălucind, departe!
Pură, ca zăpada iernii noastre,
Îndrăgită-n veri cu zări albastre,
Ea-i chemarea care leagă ginte,
Marșul...

31 mai 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

Legendă!

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Țara, pare liniștită,
Dar, în suflete viteze,
Ura, crește neclintită,
Pe zidiri, cu metereze!

Dacii, iscusiți din fire,
Nu stau, roată lângă vatră,
Ci, din iarnă, făr de știre,
Căptușesc cetăți, cu piatră!

Decebal, urzește-n...

12 dec 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

Dreptatea vremii!

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Eu, vin din plaiul strămoșesc,
Păstor în stripa devenirii,
Să cânt, eternul românesc,
Din țara doinei și-a iubirii!

Și nu mă dau cum ne e firea,
Pân' n-oi suna din universuri,
Să ne cunoască omenirea,
Dreptatea vremii și în versuri!

16 aug 1972
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

Istorie!

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Sub tălpi de șes, sub tălpi de munte,
Străbunii, dorm..., nemuritori!
Tu-n basme, vesele și crunte,
Cu universul..., ni-i măsori!

Izvoare, vetre-n vremuri zâne,
Din pietre, sar, în mări albastre,
Iar tot ce-n urma lor, rămâne,
Ne...

02 mai 1972
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

Eu, nu sunt!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Eu..., nu sunt, membru de Partid!
Nu sorb, cântări, nici adorații,
Eu..., sunt, un credincios, colind,
Iubirii lui..., răsfrânte-n alții!

Eu..., nu sunt, membru de Partid!
Dar, am trudit mereu la țară,
În miezul luptelor, torid,...

27 mai 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

Dumbrăvile!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Dumbrăvi, neostenite, de veacuri, sorb din soare,
Lumini, încremenite, în ramuri și frunzare,
Cântări, de mult apuse, în haina suferinții,
Le resimțim, spasmodic, doar..., când ne mor părinții.

Cărări șerpuitoare, sunt, urme de...

23 mar 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

Nu deschideți!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Nu deschideți uși vieții,
Voi, timizi cu glas duios,
Nu mai plac nici chiar poeții,
Zilnic, care beau vârtos!

Cine vrea, mă rog stimuluri,
Țara-ntreagă-n vis se-mparte,
Mai lăsați a lenii chiuluri,
Cei ce scrieți, marea carte!

07 ian 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

Și astăzi!

Caiet Nr. 8 - Poezii 1971

Adâncul freamăt, împresoară,
Nădejdea codrilor de veacuri,
Și astăzi, ca odinioară,
Poeme dulci ne sunt iatacuri!

Și astăzi, cu alt roi de vise,
Ne stupărim sublima țară,
Pe drumuri cre-au fost deschise,
Să fim tot noi și iară!...

11 feb 1972
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

Un Domn Român!

Caiet Nr. 8 - Poezii 1971

La poala unui munte falnic,
Acuma veacuri scrise-n urme,
Un Domn Român, în straie jalnic,
Opri, cu oaste și cu turme!

Să ridicăm aici cetatea,
Popor iubit, lovit de soartă,
Să-nchidem tainic libertatea,
Cu-ntineriri de străji la...

07 mai 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

Să te pomenească țara!

Caiet Nr. 8 - Poezii 1971

Visătoare minți spre mâine,
Leagă punți în largul zării,
Să nu cați numai la tine,
Ci mai mult, la soarta țării!

Și din măiestria-ți dată,
Să lași, barem un cuvânt,
Să străluce, în durată,
După tine, în vreun cânt!

Să te...

Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

Țara mea!

Caiet Nr. 8 - Poezii 1971

O..., Românie, țara mea!
Tu pentru mine ești unica minune!
Or fi în lume, țări mai mari,
dar tu ești pentru mine, însăși viața,
căci viața mea, din tine curge!
De m-ai chinui tu țara mea,
eu tot te iubesc, căci voi bea cu tine,
cel...

03 mar 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară

Flori!

Caiet Nr. 8 - Poezii 1971

Flori a timpului prielnic,
Uimitoare, ne răsar,
Curcubee-n vers sfielnic,
Ce sorb firilor nectar!

Se preschib-apoi în lauri,
Dup-o datină străbună,
Să-ncunune-n mii de fauri,
Tinereții, vremea bună!

Tinerețea e-o comoară,...

23 iun 1973
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre țară