Poezii despre Lumină, pagina 3

150 poezii despre lumină

Din țara mea...

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Din țara Doinei, mă desprind,
Plăieș bălan, de poezie,
Sprințar la drum, cu un colind,
Eu..., semăn vremii, armonie!

Din arșiți grele mă desprind,
Arcaș..., cântării ideale,
Vestind din piscuri de coline,
Lumina..., strălucirii sale!

27 nov 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Și iar...

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Rămân în urmă vise,
Umbrite de dureri,
Ca niște porți deschise,
Ce duc spre nicăieri.

Dar, partea lor de vină,
Nu-i că se ofilesc,
Ci că se trag lumină,
Și iar, ne viețuiesc!

30 mai 1972
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Patria!

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Patria, e-o mare de lumină,
Vălurind în lume, libertatea!
Cuib latin adânc, de-nțelepciune,
Ea visează, strălucind, departe!
Pură, ca zăpada iernii noastre,
Îndrăgită-n veri cu zări albastre,
Ea-i chemarea care leagă ginte,
Marșul...

31 mai 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Legendă!

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Țara, pare liniștită,
Dar, în suflete viteze,
Ura, crește neclintită,
Pe zidiri, cu metereze!

Dacii, iscusiți din fire,
Nu stau, roată lângă vatră,
Ci, din iarnă, făr de știre,
Căptușesc cetăți, cu piatră!

Decebal, urzește-n...

12 dec 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Așteptare!

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Aștept, să vii, din vre-o genune,
Din dorul tău, de necuprins,
Iubire, nu ești o minune,
Ci setea lumii, într-un ins!

Te simt, te văd, cu ochii minții,
Prin avalanșa de lumină,
Cum vii să-ntinerim părinții,
Iubire, veșnică...

11 mai 1972
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Ploaie de noapte!

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

O ploaie rece,
de noapte,
spală suflete,
uitate afară,
din,
lumină!

Prin păsări,
fulgerate,
prin țipătul lor,
spală păcate,
născute cu vremea!

Mii de stropi,
obosiți de drum lung,
bat geamuri și
bat porți,
cu...

17 ian 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Ce s-a ales de tine, tată?

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Ce s-a ales, de tine, tată?
Tu, univers de gânduri mari,
Tu, care n-ai stat niciodată,
Decât, în rând cu temerari?

Ce s-a ales, din slava dulce,
Din basmul tău, atât de clar,
Nerăbdător, trudind s-apuce,
Dreptății..., traiul...

26 mai 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Îmi vine!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Îmi vine..., câte-odată,
Să zbor..., până la stele,
Să leg nemărginirea,
Cu aurul din ele,

Să leg, legenda lumii,
Cu focul vremii noastre,
Drept imn de biruință,
Filtrat, prin zări albastre!

Îmi vine..., să nasc lumi,
O...

29 apr 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Pasărea măiastră!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Trece timp, în vechi armuri,
Tinerețea noastră,
Trece verb, în alte guri,
Pasăre măiastră!

Stinge timpul, în zadar,
Setea de lumină,
Veșnicia lui Icar,
Suie..., din ruină!

Trece timp, doinind din brazi,
Tinereții noastre,...

25 nov 1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Și ne cântă!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Zbori mereu, în lună,
Cu aripi de stele,
Uitând, lumea bună,
A vieții mele!

Doruri ard, și-n mine,
Vise, de inele,
De ce cânți ruine,
Chiar divine-n ele?

Zbori, peste coclauri,
Dar, în munții noștri,
Uiți, să suni ecouri,...

22 mar 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Luna!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Vara-i caldă! Noaptea-i clară!
Reprivesc, divina lună!
Mândră..., veșnic solitară,
Basme dragi, în jur adună!

Doar o boare de lumină,
Licărește..., străvezie,
Când pe fața ei senină,
Lasă urme, de-omenie!

30 ian 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Lumina firii!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

O lege tainică ucide,
C-o simplitate, magistrală,
Sublime suflete, avide,
Oriunde fug, de-a morții boală!

Dezastru-n sinea ei prelinge,
Candorii setea primenirii,
De-aceea poate, ea nu stinge,
În drumul ei, lumina firii!

06 ian 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

De-o fi!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Captiv, prin paturi de spitale,
Spoite-n jerbe de lumină,
Eu, torc durerii ideale,
Că vindecarea..., o să vină!

Oprit brutal, în drum spre maluri,
De Fatime nedomesticite,
Eu, lupt din spumegate valuri,
Să urc, spre lumi mai...

14 oct 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Toamna!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Toamna, trece-n straie mândre,
Ruguri, pline de lumină,
Și cum flutură din tundre,
Pare-o galeșă regină!

Și cum curge-n vin de vie,
Și cum râde-n ochii țării,
Pare-o sfântă poezie,
Scrisă-n ziua sărbătorii!

Oameni buni, sătui...

27 oct 1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

În veci e datul...

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

De la-nceput, în veci e datul!
Altminteri, Doamne câte chinuri,
Căci toți am fi, ca necuratul,
Robiți, în patimi după cinuri,
Și revoltați, pe ordinea-ți divină,
Am fi cerut să pieri, chiar din lumină!

18 oct 1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Din dorul meu!

Caiet Nr. 8 - Poezii 1971

Din dorul meu mă istovesc,
În mii de doruri mute,
Căci tot limanul omenesc,
Stă-n legi necunoscute!

Chiar dacă visul nu-l ajung,
În cât mi-e dat veleatul,
Cu râvna mea sfioasă-mping,
Lumina vremii în tot hatul!

19 iun 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Vis!

Caiet Nr. 8 - Poezii 1971

Vis sedus din patima uitării,
L-am sădit în cugete lumină,
L-am stropit cu valurile mării,
Să-ncolțeasc-o eră mai virgină!

Știu păcate care o să-l dreagă,
Știu ispita care-i poartă pică,
Știu demult și calea lui pribeagă,
Știu...

1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Când ies din casă!

Caiet Nr. 8 - Poezii 1971

Când ies din casă, mai privesc,
Zâmbind, oglinda matinală,
Și parcă mai întineresc,
Și parcă, mă-ndrăgesc, cu fală!

Dar, când la prânz, vin ostenit,
Din multe ploi, ori din lumină,
Eu, scad, din ce-am îmbătrânit,
Durerii, care mă...

11 feb 1972
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

Lumina lumii!

Caiet Nr. 8 - Poezii 1971

Lumina nopții terfelită,
De întunericul bastard,
Îmi pare-o doamnă de elită,
Ce doarme-n vise care-i ard!

Lumina vine și se duce,
În umbre, ades făr' să le știm,
Ooriunde-o fi, ea ne străluce,
O rază pală-n țintirim!...

28 dec 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină

De când!

Caiet Nr. 8 - Poezii 1971

De când s-a stins din soare tata,
Lumina-i pare, un contur,
Ce priveghează-n taină soarta,
Ca umbra unui abajur!

Supus, urmându-mi și eu soarta,
În fiii mei mă conturez,
Voi străluci și eu ca tata?
O umbră..., care priveghez?...

29 mai 1972
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre lumină