Poezii de Constantin Obadă despre Frică

29 poezii de Constantin Obadă despre frică

Constantin Obadă Poet și actor român

Adorate și... visate stele !

Caiet Nr. 2 - Poezii 1968

În tării cătam,
Nopțile târzii,
Norocirea mea,
În vreo biată stea...

Anii mei,
treceau,
resemnați,
pribegi,
frică de arici!

Mi-i vânau,
vulpi versate,
în verva vremii!

Am strigat de durere,
până și la voi, stele....

1968
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

Prind a înțelege !

Caiet Nr. 3 - Poezii 1969

Prind a înțelege, simfonia ploii,
Care spală ziduri, și striază geamuri.
Simt, cum mână setea, la carul nevoii,
Nori, bătuți de vânturi, care mișcă ramuri.

Prind a înțelege, cum lumina zilei,
Mână-n ura vremii, spaima și durerea,...

1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

O Wallensteini...! (O Prometei)

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

O, Wallensteini ai vremii mele!
Neostenit ca voi mi-i teamă,
Când scăpărați senin din stele,
Reflex din bine să nu geamă!

Idei adesea omenoase,
Scăpate patimii viclene,
Aduc răceala morții-n oase,
Și mii de lacrime în gene....

14 ian 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

O, Prometei!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

O, Prometei ai vremii mele!
Neostenit ca voi mi-i teamă,
Când scăpărați senin din stele,
Reflexe bune să nu geamă!

Idei ades străluminoase,
Scăpate patimii viclene,
Aduc răceala morții-n oase,
Și mii de lacrime în gene!

O,...

14 ian 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

Ne stingem unică visare!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Ne stingem unică visare,
Sfioși în fum de lumânare!
Ce-i pentru sori o biată eră,
Pierdută-n sinea-i efemeră?
Ce-i pentru lună un mileniu,
Când n-are suferinți nici geniu?
Ce-i pentru stea o licărire,
Când licărul e nemurire?
Ce-i...

19 mai 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

O, Prometei!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

O, Prometei ai vremii mele!
Neostenit ca voi mi-i teamă,
Când picură senin din stele,
Iubirea lumii să nu geamă!

Idei ades străluminoase,
Scăpate patimii viclene,
Pot stinge nervul vieții-n oase,
Izvorul lacrimii în gene!

O,...

19 ian 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

Veți ferici uitarea!

Caiet Nr. 4 - Poezii 1970

Banalități când publicați,
Fidele toate-n sine,
În lumea voastră de ratați,
Un geniu e oricine!

Descoperind în voi cu zel,
Coloane infinite,
Ne fericiți cu cel pastel,
Din vise răstignite!

Vii teamă doar de Făt-Frumos,
Să...

12 nov 1970
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

Mă tem !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

Mă tem, să număr ziua asta,
Să nu mă mistuie, năpasta,
În care, parcă am căzut,
Din nu știu ce..., necunoscut.
În care, parcă am trăit,
O lume, ca un bun răit,
În care, parcă am murit,
'N amurgu-i roșu, aurit,
Din care, iar am...

1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

Acolo !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

Acolo-n inima pădurii,
Am strâns culori, pentru altare,
Și toată gloria armurii,
Și versuri, doinii din frunzare.

Acolo, ne-a surâs norocul,
Și visul, zărilor albastre,
Acolo, a-ncolțit sorocul,
Miracol, izbândirii noastre....

20 feb 1973
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

Voi..., nu gândiți !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

Voi..., nu gândiți, că printre voi,
Sunt genii, care-ncheagă vise,
De-aceea-i socotiți..., gunoi,
În timp ce ei..., străbat abise!

De câte ori, n-au ascultat,
Cum vă spoiați, cu-a vremii fală!
De câte ori, n-au suportat,
Prostia...

17 ian 1973
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

De ce ?

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

De ce..., ne amăgim, cu cât ne înmulțim,
Ființa noastră bună, cu zeci de surogate?
De ce..., gțndiri, tratăm, cu un sever regim,
Să suferim de frică, iubind, din lașitate?

De ne mai amăgim, cu temple din iubiri,
Un haos, ne pândește,...

1971-04
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

De nu era, să fiu un om !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

De nu era să fiu un om,
Poate, eram, un falnic pom!
Sau, poate, un sprințar atom,
Nedezlegat, încă, de om!
Ori, poate-o gâză, minusculă,
Stăpân, pe-o vastă campanulă,
Sau, poate-un câine, credincios,
Cu insomnii, după vreun os,...

24 oct 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

Mi-i dor !

Caiet Nr. 7 - Poezii 1971

Mi-i dor, de tine Crai bătrân,
Ce scrii istoria-n copite,
De spaima visului păgân,
Ce moare-n creșteri, nedospite!

Din faima ta, eu, reânvăț,
Armuri, în braț scăpărătoare,
Și cugetarea, mi-o răsfăț,
Mutându-mi vremea, mai la soare!

01 ian 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

Și nu mi-i teamă!

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Profet, visând la ce rămâne,
Eu, las în urmă, dulci repere,
Cum soare nou, topit în grâne,
Visează, vremea altor ere!

Și mi-i teamă că lumina,
Pe care azi o strâng din sonuri,
Nu va-nflori cu spor grădina,
Lumii de mâine, cu-alte...

04 iun 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

Toamna!

Caiet Nr. 6 - Poezii 1971

Din raza toamnei, tot mai mică,
Amurguri, s-au prelins în cețuri,
Un vânt turbat, care te pișcă,
Împarte burniți, și înghețuri!

Căci stavili, cine să-i mai ție,
Când lanuri, codrii și podgorii,
Zac strânse-n tristă letargie?...

23 iun 1972
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

Când mai revin!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Când mai revin, imagini clare,
Din tot ce-a fost, când uiți ce ești,
Te prinde-o dulce exaltare,
Ca Făt-Frumos, de prin povești!

Transfigurat, concepi poeme,
Din sonuri, pline de candoare,
Și șlefuiești cu vremea teme,
Ivite-n...

05 oct 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

Tu vii...

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Tu vii..., în valuri, dragi tăcerii,
Te sui, în pomi, să nu te văd,
Și suni, din frunze, farmec serii,
Și râzi, șireato..., trist, cum șed!

Timid..., mă crezi, din stripa ierbii,
Plăpând..., din fire, când m-agit,
De teamă, să mă...

30 dec 1969
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

Nu mai stați!

Caiet Nr. 5 - Poezii 1971

Când aud, pe unii, cum vorbesc de moarte,
Mă cuprinde-o spaimă, un gigant delir,
Istovit de muncă, și-nsetat de carte,
Caut alte spații, cu alt elixir!

Poate că acolo, n-o să vină iară,
Moartea cea terestră, cu cortegiul ei,
Poate,...

01 aug 1971
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

Toamna!

Caiet - Constantin Obadă - Poet necunoscut

Aceiași toamnă mă cuprinde,
Aceleași frunze cad mereu,
Cununa anilor mei prinde,
Rugini ce par un minereu.

Năframa nopții fără lună,
Pogoară-ncet pe ochi acum,
Și simt dureri mai vechi cum sună,
Ca un tractor ce scoate fum....

05 oct 1967
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică

Iubesc!

Caiet Nr. 3 - Poezii 1964

Iubesc tarlaua țării și grâna colectivă,
Ca primăvara mai-ul cu teiul deopotrivă.
Iubesc pădurea verde, cu arbori seculari,
Iubesc în ea tăria din falnicii stejari.
Iubesc furnalul chipeș ce urcă, către cer,
Din trupuri de uzine, armat...

1964
Constantin ObadăPoezie de Constantin Obadă despre frică